NIEUWS

GDPR

Vanaf 25 mei 2018 geldt de GDPR, de General Data Protection Rule. Deze wet heeft als doel om de consument meer controle te geven over zijn of haar persoonsgegevens. We informeren u graag over hoe wij ons hierop voorbereiden.

 

Waarom werken we met persoonsgegevens? Sportbikes werkt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben we  onder meer nodig voor de facturatie van de gekochte fiets(en) en andere goederen, om garanties te kunnen afwikkelen, voor de opvolging van uw voertuig, om u te kunnen contacteren in geval van recalls, voor de gevraagde herstellingen.

Wat doen we om de persoonsgegevens te beveiligen? Wij gaan zorgvuldig om met klantgegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Wanneer delen we persoonsgegevens  met derden? Soms is het nodig om gegevens met derden te delen. Dit gebeurt dan omdat dit nodig is voor een juiste en zorgvuldige uitvoering van garantiegevallen, voor expertise in gevallen van ongevallen. Deze partijen hebben ook de verplichtingen over de omgang met uw gegevens om uw privacy te waarborgen.
 

Bent u niet akkoord met ons privacybeleid, dan kan u altijd inzage hebben in uw gegevens.

Bovendien kunt u ons altijd vragen uw gegevens te verwijderen.  Weet dat dit wel een impact heeft op de verleende dienstevelening.

 

Met sportieve groeten,

 

Sportbikes Wetteren
 

GESLOTEN TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR

GESLOTEN TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR

De winkel zal gesloten zijn van maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari.

Op woensdag 2 januari 2019 staan we terug tot op dienst.